Home | Hafan

 

 

Lowri is an experienced harpist with over 25 years’ experience playing at weddings, special occasions and functions all over the UK. 

 

She brings the wonderful sounds of the harp alive in a formal setting, creating a magical environment.

 

If you are thinking of having a harpist at your event, contact Lowri to discuss your requirements. She will happily discuss suitable music with you and create a bespoke musical itinerary for your day.

 

 

Mae Lowri yn delynores profiadol gyda thros 25 mlynedd o brofiad chwarae mewn priodasau, digwyddiadau ac achlysuron arbennig drwy gydol y Deyrnas Unedig.

 

Daw hi a'r tannau yn fyw mewn achlysur arbennig, yn creu awyrgylch hudolus.

 

Os ydych yn ystyried cael telynores ar gyfer eich digwyddiad, cysylltwch â Lowri i drafod eich gofynion.  Fe fydd hi'n hapus i drafod cerddoriaeth priodol ar eich cyfer a chreu rhaglen unigryw o gerddoriaeth ar gyfer eich diwrnod arbennig.

 

Print Print | Sitemap
© Lowri Clement

This website was created using 1&1 MyWebsite.